C Sınıfı İş Güvenliği Kursu

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

C Sınıfı İSG Eğitimi almak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Yeni Uzman Akademi alanında uzman akademisyen kadrosu, güncel yazılı ve dijital dökümanları, profesyonel eğitim danışmanları ve 7/24 ulaşabileceğiniz canlı destek hattı ile sizlerin hizmetinde.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) Amacı Nedir?

İş güvenliğinin amacı, yapılan üretim esnasında veya faaliyetler nedeniyle iş kazası yaşanma riskini en aza indirmekdir. Çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır.

Daha farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, iş güvenliğinin amacı kişilerin bir işe başlamadan önce ve bitirdikten sonraki sağlık durumlarının aynı olmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için alınacak iş güvenliği tedbirleri her iş için farklıdır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sadece çok tehlikeli veya diğer deyişle ağır işleri kapsadığını ve sadece iş kazalarına karşı önlem alınmasını sağladığı yönünde bir düşünce yanlıştır.  İş sağlığı ve güvenliği,  her meslekte, her çalışma alanında, her yaşam alanında insan sağlığının bozulmasını önlemeyi ve daha ergonomik bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan disiplindir.

İşveren; iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

C Sınıfı İSG Eğitimi alan İş Güvenliği Uzmanı; Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik elemandır.

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Uzmanı Nasıl Olunur?

Kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceğini ve nasıl olabilecekleri Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca belirlenmiştir.

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İsteyenlerin aşağıda belirtilen fakülte, bölüm ve programlardan mezun olması gerekir. 

  • Mühendislik Fakültelerinin Tüm Bölümleri
  • Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölümleri
  • Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri
  • Teknik Eğitim Fakültelerinin tüm bölümleri
  • Güzel Sanatlar Fakültelerinin İç Mimarlık Bölümleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Mezunları

iş yerleri tehlike sınıflarına göre;

Çok Tehlikeli, Tehlikeli, Az Tehlikeli olarak üç gruba ayrıldığı gibi; iş güvenliği uzmanlığı da görev alabildikleri tehlike sınıfına göre düzenlenmiştir. İş güvenliği uzmanlığı;

Çok Tehlikeli işyerlerinden sorumlu A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Uzmanı,

Tehlikeli işyerlerinden sorumlu B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Uzmanı,

Az Tehlikeli işyerlerinden sorumlu C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Uzmanı,

olarak üç gruba ayrılır. İSG Uzmanlığı C Sınıfı İSG Uzmanlığı ile başlar. İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin yukarıda belirtilen fakülte, bölüm ve programlardan mezun olması gerekir. Aynı zamanda İSG eğitimi almaları ve İSG sınavlarında da başarılı olmaları gerekir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri

İSG Eğitimi Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan eğitim kurumları tarafından düzenlenir. Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursları da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıdır.

Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurslarında C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Uzmanlığı eğitimleri bakanlığın belirlemiş olduğu program dâhilinde yapılır. Program üç bölümden oluşur.

  • Asenkron Eğitimler: Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursunun ana sayfasında bulunan “İSG Uzaktan Eğitim” butonunda bulunan ve her kurum için farklı olarak düzenlenmiş sistem üzerinden yapılır. Bu eğitimlerin süresi toplam 90 saattir. Asenkron dersler, offline veya canlı olmayan dersler olarak da bilinmekle beraber; bu dersler sisteme daha önceden kaydedildiği için katılımcılarımız diledikleri saatlerde bu derslere girebilirler.
  • Online Dersler: . Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursunun eğitimcileri tarafından 09 / 15 ve 15 / 21 saatleri arasında 6 ders olacak şekilde yapılır. Bu dersler internet aracılığı ile canlı ders olarak yapılır.
  • Pratik Eğitim: bu dersler ise. Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu tarafından uygun iş yerlerinde günde 8 saat olmak üzere 5 gün içerisinde toplam 40 saat olarak yapılır. Bu dersler akademimizin şubelerinin bulunduğu illerde yapılabileceği gibi katılımcılarımızın ikamet ettikleri şehirlerde eğitimcilerimiz tarafından uygun görülen iş yerlerinde de yapılabilir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları

İş güvenliği uzmanlığı sınavları ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulur. ÖSYM sınav takviminin belirlenmesinin ardından Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu başvuru işlemleri ile ilgili olarak sizlere gereken bilgi akışını da her sınav öncesini sağlar.

İş Güvenliği Kursu Eğitim sınav başvuru işlemlerinin bizzat öğrenciler tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Sınavda en 35 doğru yaparak 70 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır.

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Uzmanlığı Eğitimi alarak, Bakanlık sınavında başarılı olan adaylar “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” unvanı kazanır.

Sınavı kazananların sertifikası Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olur. İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmemektedir.

Ağır sanayide gerçekleştirilen hamleler ve işçi haklarının iyileştirilmesi ile tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ülkemizde bu yönde atılan en büyük adım da hiç şüphesiz 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunudur. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ülkemizde bu alanda bir devrim olarak kabul edilebilir.

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi İş güvenliğinin öneminin artması ile birlikte iş güvenliği profesyonellerinin eğitimleri de büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimler başta da belirttiğimiz gibi Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumları tarafından yapılır.

Yeni Uzman Akademi 8 yıllık tecrübesi ile C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi alanında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izni ile eğitim faaliyetlerini İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası, Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da devam ettiriyor.

Yeni Uzman Akademi eğitim C Sınıfı İş güvenliği Eğitimi alanında eğitim ağı en geniş eğitim kurumu olmanın yanında katılımcılarına sağladığı destekle İSG eğitimlerinin öncü ismidir.

Yeni Uzman Akademi internet sitesi üzerinde bulunan ‘Ders Notları’ sayfası üzerinden iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hemşireliği ve iş yeri hekimliği ders notlarını ve online deneme sınavları ücretsiz olarak herkesle paylaşıyor.

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi kurumunuz Yeni Uzman Akademi başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de ders notları, testler yayınlayarak tüm İSG profesyoneli adaylarının sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Yeni Uzman Akademi olarak sosyal medya hesapları üzerinden C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi alanındaki yenilikleri paylaşıyoruz. İSG profesyonelleri ve İSG profesyoneli adaylarının gündemi yakından takip etmelerine katkıda bulunuyoruz.

Eğitim bizim işimiz siz de eğitim işinizi, işinin uzmanına yani YENİ UZMAN AKADEMİ’ye bırakın.