İSG Eğitimi

İSG Kursu

Bursa’da faaliyet gösteren “İş Güvenliği Eğitimi” odaklı firma, iş güvenliği konusunda uzmanlaşmış ve çeşitli sınıflarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sunmaktadır. Bu eğitimler arasında iş güvenliği kurslarına dair temel bilgiler ve bu eğitimleri benzersiz kılan semantik kelimeler üzerine odaklanacağız.

A Sınıfı İSG Eğitimi: İş Güvenliğinde Mükemmeliyet

İSG Eğitimi en üst seviyedeki sertifikalardan biri olan A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi, iş güvenliği konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmayı hedefler. İSG Eğitimi, işyerlerindeki riskleri belirleme, önleme ve kontrol etme konularında uzmanlık kazanmayı amaçlar. Ayrıca, acil durum müdahale ve yangın güvenliği gibi konular da bu sınıfta detaylı bir şekilde ele alınır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasaları: A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut yasal düzenlemeleri içerir. Çalışanların hakları ve işverenlerin yükümlülükleri konularında bilgi sağlar.
 • Risk Değerlendirmesi ve Analizi: İSG Eğitimi programı, iş yerindeki potansiyel riskleri değerlendirme ve analiz etme becerilerini öğretir. Bu, iş yerlerinde güvenlik önlemlerini daha etkin bir şekilde planlamayı sağlar.
 • Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE): Çalışanların güvenliğini sağlamak için kullanılan kişisel koruyucu ekipmanları tanıtmak ve nasıl kullanılacaklarını öğretmek bu eğitimin önemli bir bileşenidir.
 • İlk Yardım ve Acil Durum Yönetimi: Temel ilk yardım bilgileri ve acil durum yönetimi konularında eğitim, iş yerlerinde olası acil durumlarla başa çıkma yeteneklerini geliştirir.

B Sınıfı İSG Eğitimi: İş Güvenliğinde Temel Beceriler

İş güvenliği alanında temel yetkinliklere sahip olmayı amaçlayan geniş bir katılımcı kitlesi için uygundur. Bu eğitimde, temel iş güvenliği prensipleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, risk değerlendirmesi ve iş sağlığı konularında genel bilgiler verilir. İş güvenliği kültürünü oluşturmak ve sürdürmek isteyen işletmeler için ideal bir tercihtir.

B Sınıfı İş Güvenliği Eğitiminin Temel Unsurları

 1. Tehlikeli Maddelerle Çalışma: B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi, iş yerlerinde kullanılan tehlikeli maddelerle güvenli bir şekilde çalışmayı içerir. Bu, kimyasal maddelerin doğru depolanması, kullanılması ve taşınması konularını kapsar.
 2. Makine Güvenliği: İş yerlerinde kullanılan makinelerin güvenli bir şekilde işletilmesi ve bakımının yapılması, B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi içinde önemli bir yer tutar. Bu, iş kazalarının önlenmesine yönelik kapsamlı bilgileri içerir.
 3. Yangın Güvenliği ve Söndürme Teknikleri: B Sınıfı eğitim, yangın güvenliği ve yangın söndürme teknikleri üzerine odaklanarak çalışanların yangın durumlarına hazırlıklı olmalarını sağlar. Yangın söndürme ekipmanlarını doğru kullanmayı içerir.
 4. İşyerinde Ergonomi: Çalışanların işyerinde ergonomik koşullarda çalışmasını sağlamak, B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi kapsamında ele alınan konular arasındadır. Doğru oturma pozisyonu, yük kaldırma teknikleri gibi konular iş yerindeki sağlık sorunlarını önlemeye yöneliktir.

C Sınıfı İSG Eğitimi: Çalışanlar İçin Temel Bilgiler

Çalışanların iş güvenliği konusunda temel bilgileri edinmelerini sağlar. Bu eğitim, iş güvenliği kültürünü tesis etmeyi ve işyerinde güvenli davranışları teşvik etmeyi amaçlar. Temel ilk yardım, acil durum planlaması ve temel güvenlik prosedürleri bu eğitimde vurgulanır.

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitiminin İçeriği

 1. İSG Yönetim Sistemleri: C Sınıfı eğitim, İSG yönetim sistemlerini anlamayı ve uygulamayı içerir. İSG standartları, politikalar ve prosedürler konularında derinlemesine bilgi sağlar.
 2. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: İSG yöneticileri, işyerindeki potansiyel riskleri değerlendirmek, analiz etmek ve etkili bir şekilde yönetmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
 3. İSG Yasal Düzenlemeler ve Standartlar: C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncel yasal düzenlemeleri ve standartları içerir. Bu, İSG yöneticilerinin iş yerinde yasal uyumluluğu sağlamalarına yardımcı olur.
 4. İSG Politika ve Stratejileri: İSG yöneticileri, işyerinde etkili İSG politikaları ve stratejileri oluşturmayı öğrenirler. Bu stratejiler, çalışan sağlığını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

İşyeri Hemşireliği Eğitimi: Sağlıklı İş Ortamları İçin

İşyeri hemşireliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir role sahiptir. Bu eğitim, işyeri hemşirelerine, çalışanların sağlığını koruma, hastalıkları önleme ve iş kazalarının etkilerini minimize etme konularında bilgi sağlar. İşyeri hemşireliği, iş yerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için kritik bir unsurdur.

İşyeri Hekimliği Eğitimi: Sağlık ve Güvenlikte Uzmanlık

İşyeri hekimliği eğitimi, sağlık profesyonellerine işyerlerindeki sağlık ve güvenlik konularında uzmanlık kazandırmayı hedefler. Bu eğitim, işyerindeki sağlık risklerini değerlendirme, sağlık sorunlarını tespit etme ve sağlıklı çalışma koşullarını destekleme becerilerini içerir.

Sonuç Olarak

İSG Eğitimi, iş güvenliği ve sağlığına odaklanan bir işletmenin temel taşlarını oluşturur. Katılımcılarına işyerlerinde güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışma ortamları oluşturma konusunda rehberlik etmektedir. İşte bu şekilde, işyerlerindeki kazaların ve sağlık sorunlarının önlenmesine katkıda bulunarak iş güvenliği kültürünü geliştirmeye devam etmektedir.